Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Toàn
Tên đề tài luận án: Hệ thống bài tập dạy tóm lược văn bản nghe có phong cách khoa học cho sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN TOÀN       
2. Giới tính: nam
3. Ngày sinh: 22 tháng 7 năm 1960                                4. Nơi sinh: Phú thọ
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2261/SĐH ngày 07 tháng 12 năm 2006.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:   Không
7. Tên đề tài luận án: Hệ thống bài tập dạy tóm lược văn bản nghe có phong cách khoa học cho sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự.
8. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Nga.         9. Mã số: ……
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1) TS. Vũ Quốc Thái
                                                     2) PGS. TS Nguyễn Văn Tư
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
            - Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng hệ thống bài tập dạy ghi tóm lược văn bản nghe có phong cách khoa học.
            - Đề xuất hệ thống bài tập dạy ghi tóm lược văn bản nghe có phong cách khoa học cho sinh viên chuẩn bị đi học tập tại nước Nga.
            - Đề xuất phương pháp ứng dụng hệ thống bài tập để dạy ghi tóm lược văn bản nghe có phong cách khoa học.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :