Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Thị Lý
Tên đề tài luận án: “ Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của một số dẫn xuất 1-aryltetrazol và bis-thiazolidin-4-on”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: HOÀNG THỊ LÝ             
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 05/05/1966                                             
4. Nơi sinh: Nghệ An
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2259/SĐH ngày 07 tháng 12 năm 2006.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản gia hạn số 2510/QĐ-CTSV Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
7. Tên đề tài luận án: “ Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của một số dẫn xuất 1-aryltetrazol và bis-thiazolidin-4-on”.
8. Chuyờn ngành:     Hóa Hữu cơ                                     
9. Mã số: 62.44.27.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TSKH. Nguyễn Đình Triệu
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
+Đã tổng hợp được 12 dẫn xuất aminoazoaren với hiệu suất từ 30-65%, 13 hợp chất aminoazometin từ các anđehit và di amin thơm với hiệu suất đạt 42% đến 66% và 14 hợp chất bis - azometin từ các anđehit và diamin với hiệu suất đạt 43,8% đến 80%, các chất này được sử dụng làm chất đầu để tổng hợp tiếp theo. Các sản phẩm cú màu từ vàng đến nâu đỏ,được đo điểm chảy, kiểm tra độ tinh khiết bằng sắc ký lớp mỏng với chất hấp phụ silicagen, xác định cấu trúc bằng các phương pháp vật lý như phổ IR, UV-VIS; MS và một số được ghi phổ cộng hưởng từ hạt nhân
+Tỡm ra phương pháp mới tổng hợp 1- aryltetrazol và tổng hợp được 28 hợp chất 1- aryltetrazoltetrazol, 8 hợp chất bis-aryltetrazol đi từ các amin và di amin thơm với hiệu suất từ 20%-70%. Các sản phẩm cú màu từ vàng đến đỏ, được đo điểm chảy, kiểm tra độ tinh khiết bằng sắc ký lớp mỏng với chất hấp phụ silicagen với hệ dung môi rửa giải thích hợp. Cấu tạo của sản phẩm được khẳng định bằng phổ tử ngoại, phổ hồng ngoại, phổ khối lượng và phổ cộng hưởng từ hạt nhân. Các aryltetrazol tổng hợp được chưa tìm thấy trong các tài liệu tham khảo.
+Đã tổng hợp được 10 hợp chất bis-thiazolidin- 4- on từ các hợp chất bis-azometin với axit thioglicolic, hiệu suất đạt từ 50%-74%. Các sản phẩm cú màu từ nâu đến nâu đen, được đo điểm chảy, kiểm tra độ tinh khiết bằng sắc ký lớp mỏng với chất hấp phụ silicagen, xác định cấu trúc bằng các phương pháp vật lý như phổ IR, UV-VIS; MS và phổ cộng hưởng từ hạt nhân
- Đã nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn kim loại của 10 bis- azometin trên thép CT-3, kết quả cho thấy 10 hợp chất bis- azometin đều có tác dụng ức chế ăn mòn kim loại, với hiệu quả ức chế γ đạt 0,9180-0,5260 và mức độ bảo vệ cao nhất đạt 80,2%.
+ Đã thăm dò hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm của 35 dẫn xuất 1- aryltetrazol và azometin, kết quả cho thấy tất cả các chất này đều có hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm.
Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :