Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Văn Hùng
Tên đề tài luận án: Chính sách tiêu thụ nông sản Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết với Tổ chức thương mại thế giới.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VŨ VĂN HÙNG              

2. Giới tính: Nam          

3. Ngày sinh: Ngày 13 tháng 3 năm 1979                    

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1893/QĐ-SĐH, ngày 26/6/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án số 1467/QĐ-ĐHKT ngày 10/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Chính sách tiêu thụ nông sản Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết với Tổ chức thương mại thế giới.

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                              

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Phạm Văn Dũng và TS. Vũ Thị Dậu

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Thứ nhất, xây dựng khung lý thuyết về chính sách tiêu thụ nông sản trong quá trình thực hiện các cam kết với WTO. Sự can thiệp của Nhà nước nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên thị trường nội địa cũng như xuất khẩu, đưa nông sản thâm nhập vào thị trường toàn cầu, tăng khả năng cạnh tranh của nông sản, của doanh nghiệp kinh doanh và tăng vị thế của đất nước. Bên cạnh đó, luận án nghiên cứu chính sách tiêu thụ nông sản của Trung Quốc và Thái Lan, luận án rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hoạch định, thực thi và điều chỉnh chính sách tiêu thụ nông sản trong quá trình thực hiện các cam kết với WTO.

Thứ hai, luận án phân tích thực trạng tiêu thụ nông sản và đánh giá chính sách tiêu thụ nông sản Việt Nam trước và sau gia nhập WTO, chỉ ra thành tựu và hạn chế, nguyên nhân của hạn chế. Hầu hết các chính sách Nhà nước đưa ra tác động đến thị trường nông sản là hợp lý và sát với những biến động của thị trường, dựa trên bảo vệ lợi ích của đất nước, của các chủ thể kinh tế VN nhưng cũng đảm bảo các cam kết với WTO, không vi phạm các quy định của tổ chức này. Tuy nhiên, các chính sách còn chưa đồng bộ, chưa theo kịp với những biến động của thị trường, xuất khẩu chủ yếu sản phẩm thô, giá cả chưa đem lại lợi ích tối ưu, công tác xúc tiến thương mại chưa khai thác được tối đa lợi thế của nông sản Việt Nam,...

Thứ ba, luận án phân tích những xu hướng mới của thị trường nông sản thế giới để từ đó đưa ra một số quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện chính sách tiêu thụ nông sản VN trong quá trình thực hiện các cam kết với WTO. Để chính sách tiêu thụ nông sản thực sự đem lại hiệu quả cao trong thời gian tới, cần ban hành, thực hiện và điều chỉnh tổng thể các chính sách bộ phận như: chính sách giá cả, sản lượng nông sản; chính sách xúc tiến thương mại nông sản; chính sách bảo quản, chế biến nông sản để gia tăng giá trị cho nông sản, chính sách kết hợp sản xuất và tiêu thụ nông sản.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án đưa ra những nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc biệt là xuất khẩu để từ đó gia tăng vị thế của người nông dân, gia tăng giá trị mà người nông dân nhận được trong chuỗi giá trị nông sản toàn cầu.

- Luận án là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn nói chung và tiêu thụ nông sản nói riêng trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và phát huy mọi tiềm năng về nông nghiệp nhằm đem lại giá trị gia tăng cao nhất góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống nông dân.

- Luận án là tài liệu tham khảo cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chính sách tiêu thụ nông sản của Việt Nam, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :