Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Đình Sáng

Tiếng Anh
Tên đề tài luận án: Mô phỏng vật lý linh kiện, chế tạo và khảo sát tính chất một số lớp chính của pin mặt trời trên cơ sở màng mỏng CIGS
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGÔ ĐÌNH SÁNG 
2.Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:     01/10/1976                                                       
4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  5429/QĐ-SĐH ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội    
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
- Quyết định số 257/QĐ-SĐH về việc điều chỉnh cán bộ hướng dẫn luận án tiến sĩ, ngày 14/2/2011.
- Quyết định số 2165/QĐ-SĐH về việc bổ sung cán bộ hướng dẫn luận án tiến sĩ, ngày 01/06/2012.
7. Tên đề tài luận án: Mô phỏng vật lý linh kiện, chế tạo và khảo sát tính chất một số lớp chính của pin mặt trời trên cơ sở màng mỏng CIGS.
8. Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn                                   
9. Mã số: 62 44 07 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS. Phạm Hồng Quang           
                                                 Hướng dẫn phụ: TS. Lê Tuấn Tú

Chi tiết

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :