Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Văn Hưng
Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:     BÙI VĂN HƯNG

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:        02/12/1978             

4. Nơi sinh: Phú Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3206/QĐ-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục  

 9. Mã số:  62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Tất Dong và GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :