Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thanh Tuấn
Tên đề tài luận án: “Góp phần nghiên cứu khu hệ thú làm cơ sở khoa học cho quản lý thú hoang dã ở tỉnh Quảng Ngãi''

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THANH TUẤN                      

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/8/1975                                                                         

4. Nơi sinh: Quảng Ngãi

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2259/SĐH ngày 07/12/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Góp phần nghiên cứu khu hệ thú làm cơ sở khoa học cho quản lý thú hoang dã ở tỉnh Quảng Ngãi''

8. Chuyên ngành: Động vật học                                                                            

9. Mã số: 62 42 10 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Vũ Khôi

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |