Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trương Văn Hạnh
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tính đa hình di truyền của ký sinh trùng sốt rét và tính kháng thuốc sốt rét của Plasmodium falciparum tại một số tỉnh biên giới thuộc khu vực Bắc Trường Sơn, Việt Nam”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRƯƠNG VĂN HẠNH         

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 17/06/1978                                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 5429/QĐ-SĐH ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 2326/QĐ-SĐH ngày 31/12/2009 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ.

- Quyết định số 3145/QĐ-SĐH ngày 07/12/2010 về việc bổ sung cán bộ hướng dẫn.

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tính đa hình di truyền của ký sinh trùng sốt rét và tính kháng thuốc sốt rét của Plasmodium falciparum tại một số tỉnh biên giới thuộc khu vực Bắc Trường Sơn, Việt Nam”.

8. Chuyên ngành: Di truyền học                                                            

9. Mã số: 62 42 70 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Đình Đạt;  PGS.TS. Hồ Đình Trung

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :