Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trịnh Thuý Hương
Tên đề tài luận án: “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa từ năm 1996 đến năm 2006”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRỊNH THUÝ HƯƠNG       

2.Giới tính:  Nữ

3. Ngày sinh: 10/02/1981                                   

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:  Số 4152/ SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Tên đề tài luận án: “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa từ năm 1996 đến năm 2006”

7. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

8. Mã số: 62 22 56 01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Viết Thảo

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :