Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Duy Hiển
Tên đề tài luận án: "Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng".

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VŨ DUY HIỀN               

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 21/01/1966                                                     

4. Nơi sinh: Hải Dương

   5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 151/QĐ-ĐT ngày 04/12/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

   6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Chỉnh sửa tên đề tài tại Quyết định số 293/QĐ-ĐT ngày 23/6/2009 của Hiệu trưởng trường ĐH Giáo dục.

- Chỉnh sửa tên đề tài tại Quyết định Số  597/QĐ-ĐT ngày 23/11/2012 của Hiệu trưởng trường ĐH Giáo dục.

7. Tên đề tài luận án: "Quản lý quá trình đào tạo đại học vừa làm vừa học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng".

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                                     

9. Mã số: 62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn KH: PGS.TS Đặng Xuân Hải và TS. Lê Viết Khuyến

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   |