Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS TRần Thị Thanh Huyền
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh gan thận mủ trên cá tra Việt Nam Pangasius hypophthalmus bằng kỹ thuật LAMP (Loop – mediated isothermal amplification)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Huyền                    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/01/1982                                                                       

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2385/SĐH, ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản điều chỉnh tên đề tài luận án số 2716/QĐ-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xác định tác nhân gây bệnh gan thận mủ trên cá tra Việt Nam Pangasius hypophthalmus bằng kỹ thuật LAMP (Loop – mediated isothermal amplification)

8. Chuyên ngành: Vi sinh vật học

9. Mã số: 62.42.40.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TS Trương Nam Hải,  PGS.TS Kiều Hữu Ảnh

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :