Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Nguyên Giang
Tên đề tài luận án: A Study on Structural and Semantic Components of Typical English and Vietnamese Idioms (Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định (đặc ngữ) điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt).

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐẶNG NGUYÊN GIANG       

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/01/1979                                               

 4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1347/QĐ-SĐH, ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian bảo vệ luận án từ 04/11/2012 đến 04/4/2013.

7. Tên đề tài luận án: A Study on Structural and Semantic Components of Typical English and Vietnamese Idioms (Nghiên cứu thành tố cấu trúc và ngữ nghĩa của một số thành ngữ cố định (đặc ngữ) điển hình trong tiếng Anh và tiếng Việt).

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Anh

9. Mã số: 62 22 15 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Đại Quang và  PGS.TS Lê Hùng Tiến

 

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :