Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đoàn Ngọc Xuân
Tên đề tài luận án: Nguyên tắc pháp chế trong luật hình sự Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐOÀN NGỌC XUÂN         

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 11/5/1953                                                            

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 145/SĐH ngày 06/7/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

1) Quyết định số 18/QĐ-KL ngày 19/01/2007 của Chủ nhiệm Khoa Luật thay đổi tên đề tài luận án của nghiên cứu sinh.

2) Quyết định số 935/QĐ-KL ngày 31/12/2009 của Chủ nhiệm Khoa Luật cho phép kéo dài thời gian học tập đến ngày 31/12/2010.

3) Quyết định số 916/QĐ-Kl ngày 30/12/2010 của Chủ nhiệm Khoa Luật trả nghiên cứu sinh về cơ quan chủ quản hoặc địa phương do hết thời gian đào tạo.

4) Đơn đề nghị bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh ngày 15/12/2012 của nghiên cứu sinh có ý kiến đồng ý của Chủ nhiệm Khoa Luật.

7. Tên đề tài luận án: Nguyên tắc pháp chế trong luật hình sự Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự                      

9. Mã số: 62 38 01 04

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Lê Văn Cảm và TS. Trần Thị Quang Vinh

 

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :