Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Anh
Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1996 đến năm 2010

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ ANH

2.     Giới tính: Nữ

3.     Ngày sinh: 18/04/1978

4.     Nơi sinh: Hải Phòng

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3210/QĐ-SĐH, ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội  .              

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.     Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1996 đến năm 2010

8.     Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9.     Mã số: 62.22.56.01

10.   Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Kim Đỉnh

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :