Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hà
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tổng hợp, đánh giá tính chất xúc tác trong phản ứng chuyển hóa α-pinen của các axit rắn trên cơ sở vật liệu zeolit Y và MCM-22”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THU HÀ      

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     24/05/1981                                                       

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 3201/ QĐ-SĐH ngày 08/ 11 / 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tổng hợp, đánh giá tính chất xúc tác trong phản ứng chuyển hóa α-pinen của các axit rắn trên cơ sở vật liệu zeolit Y và MCM-22”.

8. Chuyên ngành: Hóa dầu                                                        

9. Mã số: 62440115

10.Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Như Mai; TS. Nguyễn Tiến Thảo.

Xem thông tin chi tiết.


 Lợi Ngọc - VNU HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :