Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Thanh Nhàn
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng chỉ thị quan trắc đa dạng sinh học đất ngập nước ven biển ở Việt Nam - Trường hợp tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: HOÀNG THỊ THANH NHÀN  

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/10/1973

4. Nơi sinh: Nghệ An, Việt Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3678/QĐ-SĐH, ngày 28/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Bổ sung TS. Võ Thanh Sơn làm hướng dẫn phụ cho nghiên cứu sinh (theo Công văn số 1891/ĐHQGHN-ĐT, ngày 04/6/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội).

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng chỉ thị quan trắc đa dạng sinh học đất ngập nước ven biển ở Việt Nam - Trường hợp tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Nam Định  

8. Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững

9. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Lê Xuân Cảnh; TS. Võ Thanh Sơn

Xem thông tin chi tiết.

 Ngọc Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :