Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thành Nam
Tên đề tài: Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Nam

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/08/1978

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2392/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài: Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật Kinh tế

9. Mã số: 62 38 50 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Thu Thủy, PGS.TS Đinh Dũng Sỹ

Xem thông tin chi tiết.


 

 Ngọc Đăng - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   |