Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thị Phúc
Tên đề tài luận án: Pháp luật về quy hoạch sử dụng đất qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

1.Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ THỊ PHÚC       

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 12/12/1977                                 

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5.  Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3611/QĐ-SĐH,  ngày 22/10/2009 của ĐHQG Hà Nội

6. Những thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Pháp luật về quy hoạch sử dụng đất qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế

8. Chuyên ngành: Luật Kinh tế                       

9. Mã số: 62 38 50 01 (62 38 01 07)

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hữu Nghị, TS. Nguyễn Thị Lan Hương

11. Kết quả mới của Luận án:

Luận án làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quy hoạch sử dụng đất và pháp luật quy hoạch sử dụng đất; phân tích, chỉ ra những kinh nghiệm quốc tế và của một số nước trong lĩnh vực điều chỉnh pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, tạo ra cơ sở quan trọng để liên hệ, đánh giá pháp luật hiện hành và tham khảo trong quá trình hoàn thiện pháp luật về quy hoạch sử dụng đất; đánh giá, phân tích tình hình thực hiện pháp luật quy hoạch sử dụng đất tại Thừa Thiên Huế và chỉ ra những yếu tố đặc trưng vùng miền trong hoạt động quy hoạch để hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thi hành tại Thừa Thiên Huế; phân tích các yêu cầu và hướng hoàn thiện pháp luật về quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam; luận giải cụ thể trên cơ sở khoa học và thực tiễn pháp luật quy hoạch sử dụng đất đảm bảo cho việc thực hiện pháp luật quy hoạch sử dụng đất, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững  đồng thời đảm bảo tính đặc thù của quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho một số cơ quan khi xây dựng, hoạch định các chính sách và pháp luật về pháp luật quy hoạch sử dụng đất. Kết quả nghiên cứu cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đào tạo về luật hoặc quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường… và cho người sử dụng đất, các tổ chức, cá nhân khác muốn tìm hiểu, quan tâm đến lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất.

13. Hướng nghiên cứu tiếp theo: Nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với quy hoạch sử dụng đất

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

- Lê Thị Phúc (2013), “Phương pháp tham vấn cộng đồng trong quy hoạch sử dụng đất-nhìn từ góc độ pháp lý”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, 10 (259), tr. 24-31.

- Lê Thị Phúc (2013), “Yêu cầu bảo tồn di tích lịch sử trong việc thực hiện pháp luật quy hoạch sử dụng đất tại Thừa Thiên Huế”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 21 (253), tr. 21-27.

-Lê Thị Phúc (2014), “Nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với quy hoạch sử dụng đất”, Tạp chí Dân chủ pháp luật, 4 (265), tr.38-42.

 Thị Hoài - VNU
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :