Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Trang
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phương pháp giảng dạy chữ Hán trong giảng dạy tiếng Trung Quốc cho người Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thu Trang                   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/ 02/ 1978                                                                     

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1437/QĐ-ĐHNN ngày 29 tháng 10 năm 2012

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phương pháp giảng dạy chữ Hán trong giảng dạy tiếng Trung Quốc cho người Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc     

9. Mã số: 62140111

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS. Phạm Ngọc Hàm; 2.TS.Hà Lê Kim Anh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Luận án tập trung nghiên cứu phương pháp giảng dạy chữ  Hán trong giảng dạy tiếng Trung Quốc cho người Việt Nam. Luận án đã tiến hành khảo sát thực trạng chất lượng giảng dạy chữ Hán của giáo viên, phương pháp học chữ Hán và chất lượng viết chữ Hán của sinh viên tại một số trường Đại học có chuyên ngành tiếng Trung Quốc trên toàn quốc. Luận án dựa trên cơ sở lý luận về phương pháp giảng dạy chữ Hán, thành quả nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước, kết quả khảo sát thực tế… để bước đầu xây dựng mô hình lý tưởng về phương pháp giảng dạy chữ Hán. Luận án đã đem mô hình ban đầu này đưa vào ứng dụng thực nghiệm. Từ kết quả khảo sát của mô hình thực nghiệm đó, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng chiến lược, mô hình lý tưởng về phương pháp giảng dạy chữ Hán.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án không những giúp người dạy cải thiện, bổ sung và làm phong phú thêm phương pháp giảng dạy chữ Hán mà còn giúp người học khắc phục những trở ngại khi học chữ Hán. Người học thấy rằng học chữ Hán không khó mà lại rất thú vị, từ đó thêm yêu thích học tiếng Trung Quốc.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Kết quả nghiên cứu của luận án được sử dụng cho những công trình nghiên cứu tiếp theo về xây dựng chiến lược giảng dạy chữ Hán. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và tài liệu thu thập được, luận án có thể phát triển theo hướng đi sâu nghiên cứu về tâm lý tri nhận và phương pháp giảng dạy chữ Hán trong giảng dạy tiếng Trung Quốc cho người Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. “Vấn đề giảng dạy tiếng Trung Quốc trong quá trình quốc tế hóa giáo dục Đại học” Hội thảo Quốc tế “Quốc tế hóa giáo dục Đại học” tố chức tại Đại học Quốc gia Hà nội, ngày 20/7/ 2012, trang 199-203

2. “Các chữ tôn và đạo với việc giảng dạy chữ Hán và đạo làm người” Tạp chí Ngôn ngữ học - Viện Ngôn ngữ học, số 7(302) - 2014/ ISSN 0866-7519/ trang 17-24

3. “Phương pháp giảng dạy chữ Hán truyền thống ở Việt Nam” Tạp chí Giáo dục, ISSN 1674-9510, số tháng 7 tập 21 năm 2005, trang 80-81.

4. “Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm cải thiện kỹ năng viết chữ Hán cho sinh viên trường Đại học Thương Mại” Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Nước ngoài,  ISSN 0866-8612, tập 31, số 3 ( 2015), trang 64-70

5. “Một số phương pháp học chữ Hán hiệu quả” Hội thảo Quốc gia 2015 về Giảng dạy và nghiên cứu tiếng Trung Quốc tại Việt Nam: Thực trạng và hướng phát triển, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tháng 11 năm 2015

>>>>> Xem thông tin chi tiết tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   |