Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Như
Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển thủ công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2012

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Như         

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19-08-1980                                                   

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3503/QĐ- ĐT, ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ theo Quyết định số 254/QĐ-SĐH, ngày 23 tháng 03 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; Quyết định 3203/QĐ-XHNV-SĐH 31-12-2014, về việc kéo dài thời gian học tập của NCS khóa QH-2011-X của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển thủ công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2012

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                   

9. Mã số: 62 22 56 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Ngọc Hải.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án dựng lại một cách có hệ thống quá trình Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lãnh đạo phát triển thủ công nghiệp từ năm 1997 đến năm 2012, phân tích những thành công, những hạn chế của Đảng bộ trong việc xác định hướng đi, đề xuất các giải pháp và tổ chức chỉ đạo thực hiện để phát triển thủ công nghiệp.

- Luận án góp phần cung cấp thêm những cơ sở khoa học, đúc kết những kinh nghiệm, giúp Đảng bộ và các cấp ủy, UBND và các sở, ban, ngành trong tỉnh có thêm nguồn tài liệu tham khảo trong quá trình tổng kết thực tiễn để xây dựng các phương án phát triển kinh tế thủ công nghiệp trong thời gian tiếp theo.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ; lịch sử ngành công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cũng như giúp nghiên cứu sinh khi nghiên cứu thể loại đề tài này.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trong thời gian tới, tôi tiếp tục nghiên cứu chủ trương của Đảng về thủ công nghiệp và sự vận dụng của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về phát triển thủ công nghiệp vào thực tiễn.

14. Các công trình đã công bố có liên quan luận án:

Nguyễn Thị Như (2011), "Phát triển làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay", Tạp chí Giáo dục lý luận (8), tr.82-84.

Nguyễn Thị Như (2014), “Một số kinh nghiệm lãnh đạo phát triển kinh tế thủ công nghiệp của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh”, Tạp chí Lịch sử Đảng (283), tr.88-91.

Nguyễn Thị Như (2014), “Một số giải pháp phát triển kinh tế thủ công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (221), tr.78- 80.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   |