Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hương Giang
Tên đề tài luận án: Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế: So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.

1. Họ và tên: Nguyễn Hương Giang                                                     

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 1/9/1978                                                                         

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2213/2011/QĐ-XHNV-SĐH ngày 21/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Tên đề tài luận án: Mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế: So sánh đối chiếu tiếng Anh với tiếng Việt.

7. Chuyên ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu                         

8. Mã số: 62 22 01 10

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp

10. Tóm tắt kết quả mới của luận án:

Cái mới của luận án là phân tích và tổng hợp hầu hết những biểu hiện của mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế tiếng Anh và văn bản hợp đồng kinh tế tiếng Việt theo đường hướng phân tích diễn ngôn. Từ đó, so sánh đối chiếu những biểu hiện mạch lạc qua các phép liên kết và các mối quan hệ trong hai thể loại văn bản hợp đồng kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt để chỉ ra các yếu tố tương đồng và khác biệt về mạch lạc trong các văn bản này. Kết quả so sánh đối chiếu được tác giả của luận án hệ thống rõ ràng theo từng hình thức biểu hiện của mạch lạc trong các văn bản hợp đồng kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt nhằm khắc phục những sai sót trong soạn thảo và dịch thuật các văn bản hợp đồng kinh tế Anh – Việt. Đây không chỉ là những đóng góp về phương diện khoa học xã hội mà cả phương diện kinh tế vì hợp đồng kinh tế là yếu tố tiên quyết kết quả kinh doanh của các tổ chức kinh tế.

11. Khả năng ứng dụng vào thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu hướng dẫn và tham khảo cho công việc biên soạn và dịch thuật các văn bản hợp đồng kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt. Luận án là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu chuyên sâu về các thể loại văn bản hợp đồng.

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

 Những biểu hiện của mạch lạc trong hợp đồng dân sự tiếng Việt bởi vì hợp đồng dân sự cũng có giá trị pháp lý như hợp đồng kinh tế và cũng thuộc thể loại phong cách hành chính công vụ như hợp đồng kinh tế.

13. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

Nguyễn Hương Giang (2013), “Liên kết logic trong văn bản hợp đồng kinh tế tiếng Anh và tiếng Việt”, Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống (1+2), tr.45-49.

Nguyễn Hương Giang (2013), “Mạch lạc biểu hiện qua trật tự câu trong văn bản hợp đồng kinh tế tiếng Anh”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập", tr.1009-1019.

Nguyễn Hương Giang (2013), “Danh hóa – phương tiện ngữ pháp tạo mạch lạc trong văn bản hợp đồng kinh tế tiếng Việt”, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư (5), tr.20-26.

Nguyễn Hương Giang (2015), “Biểu hiện của mạch lạc qua các phép liên kết trong hợp đồng kinh tế tiếng Việt”, Tạp chí Từ điển học & Bách khoa thư (5), tr.116-123.

Nguyễn Hương Giang (2015), "Biểu hiện của mạch lạc qua các mối quan hệ trong văn bản hợp đồng kinh tế tiếng Anh", Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (44), tr.30-39.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tân Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   |