Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phan Hữu Phú
Tên đề tài luận án: Mô phỏng và tối ưu hóa vi gắp có cảm biến dùng để thao tác với các vi vật thể

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Hữu Phú............................

2. Giới tính: Nam......................................................................

3. Ngày sinh: 15/01/1982...........................................................

4. Nơi sinh: Nghệ An................................................................

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3613/QĐ-SĐH ngày 22 tháng 10 năm 2009.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

PGS.TS. Chử Đức Trình làm hướng dẫn chính thay thế TS. Nguyễn Thăng Long, PGS.TS Vũ Ngọc Hùng làm hướng dẫn phụ theo QĐ số 339/QĐ-ĐT ngày 02 tháng 05     năm 2011   .

7. Tên đề tài luận án: Mô phỏng và tối ưu hóa vi gắp có cảm biến dùng để thao tác với các vi vật thể.....

8. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử............................................. 9. Mã số: 62 52 02 03......................

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Chử Đức Trình

PGS.TS. Vũ Ngọc Hùng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

  • Nâng cấp và xây dựng mô hình mô phỏng hoàn chỉnh cho hệ thống vi gắp nhiệt điện silic-polyme tích hợp cảm biến với cấu trúc 3D và mô hình chuyển đổi năng lượng có đủ hai cơ chế (từ điện năng thành nhiệt năng và từ nhiệt năng thành cơ năng) như hoạt động thực tế của vi gắp.
  • Tính toán được công thức tổng quát cho hệ thống vi gắp theo mô hình nhiệt học và mô hình cơ học cổ điển. Kết quả này được so sánh, đối chiếu và xác nhận tính phù hợp với kết quả của phương pháp mô phỏng và đo đạc thực nghiệm trên phiên bản vi gắp đã chế tạo.
  • Tối ưu cấu trúc vi gắp nhiệt điện silic-polyme tích hợp cảm biến để giảm nhiệt độ và công suất hoạt động chỉ với một số thay đổi nhỏ về cấu trúc và cơ chế phân bố nhiệt. Kết quả cho thấy đã giảm được 65% nhiệt độ tại điểm cực đại và giảm 50% công suất tiêu thụ, trong khi giữ nguyên được giá trị chuyển vị so với cấu trúc ban đầu. Đặc biệt, nhiệt độ tại đầu kẹp đã giảm xuống gần với nhiệt độ phòng, có nghĩa là vi gắp này sẽ phù hợp với hầu hết các ứng dụng.
  • Thiết lập được hàm truyền điều khiển PD cho hệ cơ cấu vi gắp. Với hàm truyền này, kết quả mô phỏng cho thấy đáp ứng của hệ thống giảm 500 lần so với khi không có hệ điều khiển.
  • Thiết kế hệ điều khiển tích hợp để tăng tốc độ thi hành, tăng độ tin cậy và chính xác cho vi gắp so với khi không có hệ điều khiển khép kín. Hệ thống này có thể hoạt động ở dải điện áp nguồn rộng (từ 7 đến 40 V) và cho phép điều khiển vị trí chuyển vị thông qua tín hiệu tương tự hoặc tín hiệu số 8 bit. Nhờ tích hợp mạch điều khiển, hệ vi gắp dễ dàng kết nối với lớp điều khiển cao hơn qua tín hiệu số hoặc hoạt động độc lập qua tín hiệu điều khiển tương tự. Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động tốt và giảm thời gian đáp ứng nhiều lần so với khi không có hệ điều khiển.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Khả năng ứng dụng cao trong lĩnh vực y tế, y sinh, dây chuyền sản xuất siêu nhỏ, và vi rô-bốt….......................................................................................................................................

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Sản xuất và kiểm nghiệm mô hình thiết kế để đưa vào các ứng dụng thực tiễn   

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

      i.        Phan Huu Phu, Chu Duc Trinh (2011), Temperature profile optimization for Silicon-Polymer Electrothermal Microgripper, International Conference on Advance Technologies for Comunications, Danang, Vietnam, pp.311-314.

     ii.        Phan Huu Phu, Chu Duc Trinh (2011), Thermal profile optimization and mechanical analysis for a silicon polymer electrothermal sensing microgripper, International Workshop on Nanotechnology and Application, Vung Tau, Vietnam, pp. 403-407.

    iii.        Nguyen Ngoc Viet, Nguyen Minh Ngoc, Phan Huu Phu, Chu Duc Trinh (2012), Optimized heater source silicon-polymer electrothermal microgripper, The 6th Vietnam Conference on Mechatronics, pp.853-857.

    iv.        Phan Huu Phu, Nguyen Ngoc Viet, Nguyen Minh Ngoc, Vu Ngoc Hung, Chu Duc Trinh (2012), Simulation and Optimization of a Silicon-Polymer Bimorph microgriper, Vietnam Journal of Mechanics, VAST, Vol. 34, No. 4, pp. 247 – 259.

  1. Phan Huu Phu, Chu Duc Trinh (2013), Control circuit design for a sensing microgripper, International Conference on Advances in Materials Science and Engineering, Adv. Sci. Lett. 19, pp. 1001-1006, ISSN: 1936-6612.
  2. Phan Huu Phu, Nguyen Ngoc Viet, Nguyen Minh Ngoc, Chu Duc Trinh (2015), Analytical modeling of a silicon-polymer electrothermal microactuator, Microsystem Technologies, DOI :10.1007/s00542-015-2700-7, ISSN: 0946-7076.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Tạ Hạnh - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   |