Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Thùy Anh
Tên đề tài luận án: Phân tích ổn định phi tuyến của vỏ cầu làm bằng vật liệu composite FGM

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thùy Anh            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:                 20/06/1986                                 

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1138/QĐ-CTSV ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Phân tích ổn định phi tuyến của vỏ cầu làm bằng vật liệu composite FGM.

8. Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật.                                           

9. Mã số: 62520101

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Đình Đức

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

·           Đối với kết cấu vỏ cầu thoải FGM, luận án đã bổ sung các kết quả mới cho bài toán ổn định phi tuyến kết cấu vỏ cầu thoải P-FGM, S-FGM. Giải quyết bài toán ổn định tĩnh phi tuyến kết cấu vỏ cầu thoải P-FGM, S-FGM bằng phương pháp giải tích sử dụng lý thuyết vỏ cổ điển và lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất.

·           Đối với kết cấu vỏ cầu nhẫn FGM, luận án nghiên cứu về ổn định phi tuyến kết cấu theo phương pháp giải tích. Sử dụng phép biến đổi đưa hàm độ võng về dạng hàm số mũ e, đã khắc phục được khó khăn về mặt toán học, từ đó thiết lập được các hệ thức và các phương trình cơ sở của bài toán ổn định phi tuyến kết cấu vỏ cầu nhẫn trong hệ tọa độ cầu theo phương pháp giải tích. Phương pháp Galerkin được sử dụng để nhận được biểu thức hiển nhằm xác định phương trình đường cong – tải trọng để phân tích ổn định phi tuyến kết cấu. Khảo sát được ảnh hưởng của thông số vật liệu, đặc trưng hình học và điều kiện biên lên ổn định phi tuyến của kết cấu vỏ cầu nhẫn FGM.

Đối với vỏ cầu nhẫn FGM có gân gia cường, luận án đã giải quyết được bài toán tổng quát trong trường hợp xét gân gia cường cả theo phương kinh tuyến và vĩ tuyến bằng cách khắc phục khó khăn về mặt toán học khi khoảng cách các gân theo phương kinh tuyến cũng là một hàm số phụ thuộc vào biến, để từ đó đi phân tích tuyến tính ổn định kết cấu khi kết cấu chịu tải nén và áp lực ngoài có kể đến cả điều kiện kết cấu tựa trên nền đàn hồi. Khảo sát ảnh hưởng của gân, cách bố trí gân và của hỗn hợp vật liệu của vỏ cầu nhẫn lên tải tới hạn của kết cấu.

·           Đối với kết cấu mảnh cầu nhẫn FGM. Luận án bằng việc sử dụng lại dạng nghiệm đã được đề xuất đối với bài toán ổn định tuyến tính vỏ cầu nhẫn FGM để phân tích ổn định phi tuyến kết cấu mảnh cầu nhẫn FGM. Đã thiết lập được các hệ thức và các phương trình cơ sở của bài toán ổn định phi tuyến trong hệ tọa độ cầu, đồng thời giải quyết được bài toán khi kết cấu có gân gia cường.

Kết quả nghiên cứu của luận án đã được tiến hành so sánh với các kết quả đã được công bố nhằm đánh giá độ tin cậy của cách tiếp cận bài toán.Kết quả số ở dạng hiển, dễ đánh giá và kiểm nghiệm, có giá trị tham khảo cho các nhà thiết kế xem xét sử dụng trong thực tế kỹ thuật.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận án đã đưa ra những nhận xét có ý nghĩa thông qua việc phân tích kết quả số. Những nhận xét này có thể là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho thực tiễn kỹ thuật.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

·           Nghiên cứu ổn định phi tuyến tĩnh và động kết cấu vỏ cầu thoải FGM và S-FGM có gân gia cường.

·           Nghiên cứu ổn định phi tuyến động lực học các kết cấu vỏ cầu nhẫn và mảnh cầu nhẫn FGM, S-FGM.

·           Nghiên cứu ổn định phi tuyến tĩnh và động kết cấu vỏ có hình dạng đặc biệt có hoặc không có gân gia cường bằng các lý thuyết biến dạng trượt bậc nhất và bậc cao.

·           Xem xét tới các loại tải trọng khác tác động lên bài toán ổn định tĩnh và động kết cấu vỏ FGM như tải trọng nổ.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.         Vu Thi Thuy Anh, Nguyen Dinh Duc (2016). “Nonlinear response of shear deformable S-FGM shallow spherical shell with ceramic-metal-ceramic layers resting on elastic foundation in thermal environment”. J. Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol. 23 (8), pp.926-934.

2.         Dinh Duc Nguyen, Huy Bich Dao, Thi Thuy Anh Vu (2016). “On the nonlinear stability of eccentrically stiffened functionally graded annular spherical segment shells.” J. Thin-Walled Structures. Vol. 106, pp. 258-267.

3.         Vu Thi Thuy Anh, Pham Hong Cong, Dao Huy Bich, Nguyen Dinh Duc (2016). “On the linear stability of eccentrically stiffened functionally graded annular spherical shell on elastic foundations”. J. of Advanced Composite Materials, DOI: 10.1080/09243046.2016.1187819.

4.         Vu Thi Thuy Anh, Nguyen Dinh Duc (2015). “The nonlinear stability of axisymmetric FGM annular spherical shells under thermo-mechanical load.” J. Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol.23 (12), pp.1421-1429.

5.         Vu Thi Thuy Anh, Dao Huy Bich, Nguyen Dinh Duc (2015). “Nonlinear buckling analysis of thin FGM annular spherical shells on elastic foundations under external pressure and thermal loads.” European Journal of Mechanics – A/Solids, Vol. 50, pp 28-38.

6.         Vu Thi Thuy Anh, Dao Huy Bich, Nguyen Dinh Duc (2015). “Nonlinear stability of thin FGM annular spherical segment in thermal environment”. Vietnam Journal of Mechanics, Vol.37, N4, pp.285-302.

7.         Nguyen Dinh Duc, Vu Thi Thuy Anh, Pham Hong Cong (2014). “Nonlinear axisymmetric response of FGM shallow spherical shells on elastic foundations under uniform external pressure and temperature”. J. European Journal of Mechanics – A/Solids, Vol.45, pp.80-89.

8.         Vu Thi Thuy Anh, Dao Huy Bich, Nguyen Dinh Duc (2014). “Nonlinear post-buckling analysis of thin Sigmoid FGM annular spherical shells surrounded on elastic foundations under uniform external pressure including temperature effects”. Proceeding of The Third International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 2014), Hanoi, October- 2014,

9.         Vu Van Dung, Vu Thi Thuy Anh, Nguyen Dinh Duc (2014). “Nonlinear response of axisymmetric shear deformable Sigmoid FGM shallow spherical shells resting on elastic foundations under external pressure”. Proceeding of The Third International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 2014), Hanoi, October- 2014, ISBN: 978-604-913-367-1, pp. 622

10.      Nguyen Dinh Duc, Vu Thi Thuy Anh, Dao Huy Bich (2014), “The nonlinear post-buckling of thin FGM annular spherical shells under mechanical loads and resting on elastic foundations”. Vietnam Journal of Mechanics, Vol.36, N4, pp. 283-290

11.      Vu Thi Thuy Anh, Pham Hong Cong, Nguyen Dinh Duc (2013). “Nonlinear stability of axisymmetric spherical shell with ceramic-metal-ceramic layers (S-FGM) and temperature-dependent properties on elastic foundation”. Proceedings of XI National Conference on Mechanics of Deformed Solid, Ho Chi Minh City, Nov. 2013.

12.      Nguyen Dinh Duc, Vu Thi Thuy Anh (2013). “Nonlinear axisymmetric response of thin FGM shallow spherical shells with ceramic-metal-ceramic layers under uniform external pressure and temperature”. Journal of Science, Mathematics- Physics, Vietnam National University, Hanoi, Vol.29, No.2, 2013, pp. 1-15.

 Vũ Thanh - VNU - UET
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   |