Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Hội nghị khoa học lần thứ 30 Trường ĐH Ngoại ngữ
Ngày 7/5/2010, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN đã tổ chức hội nghị khoa học lần thứ 30 nhằm tổng kết những hoạt động trong năm học 2009 - 2010 và thông qua kế hoạch hoạt động năm học 2010 - 2011.

PGS.TS Phạm Trọng Quát – Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và phát biểu ghi nhận những đóng góp trong hoạt động khoa học công nghệ của tập thể cán bộ, giảng viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

Với định hướng gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo đại học và sau đại học, từng bước triển khai việc xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh trong năm học 2009 – 2010, đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường ĐH Ngoại ngữ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác nghiên cứu khoa học.

Toàn trường có 42 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu, 83 đề tài các cấp đang được thực hiện, tập trung vào nghiên cứu ngôn ngữ học, giáo dục ngoại ngữ, quốc tế học và xây dựng hệ thống học liệu phục vụ đào tạo theo học chế tín chỉ. Bên cạnh đó, các cán bộ của Trường đã công bố 34 bài báo khoa học trong đó có 03 bài báo quốc tế và 31 bài đăng tải trên các tạp chí khoa học trong nước. Việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được thực hiện theo đúng qui định, đặc biệt tình trạng nợ đọng kinh phí thực hiện đề tài đã được chấm dứt.

Trong năm học 2010 – 2011, Trường ĐH Ngoại ngữ tiếp tục duy trì và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh thuộc các lĩnh vực: ngôn ngữ học, giáo dục ngôn ngữ và quốc tế học và ưu tiên hỗ trợ kinh phí cho thành viên các nhóm nghiên cứu mạnh đi dự các hội thảo quốc tế. Bên cạnh đó, nhà trường dự kiến tổ chức 01 hội nghị nghiên cứu khoa học cấp trường, 15 hội nghị cấp khoa và bộ môn trực thuộc cùng 50 hội nghị cấp bộ thuộc khoa; 1 hội thảo quốc tế và 2 hội thảo chuyên đề.

 Diệp Chi - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :