Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Các bài báo của các tác giả từng đoạt giải Nobel

Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể bạn đọc ĐHQGHN các bài báo của các tác giả từng đoạt giải Nobel về các lĩnh vực: Y học, Vật lý, Hóa học và Kinh tế học được đăng trên các tạp chí của Nhà xuất bản  Elsevier. Bạn đọc sử dụng mạng của VNUnet có thể truy cập và sử dụng miễn phí các bài báo này trong thời gian từ 1/11/2012 đến 31/12/2012.
Thông tin về tác giả; tên bài báo, tạp chí và địa chỉ truy cập cụ thể như sau:
I.                  Sinh lý học và Y học:
Tiến sĩ John B. Gurdon và Tiến sĩ Shinya Yamanaka đồng nhận Giải Nobel 2012 về sinh lý học và y học cho nghiên cứu: tế bào trưởng thành có chức năng chuyên biệt có thể lập trình để trở thành tế bào chưa trưởng thành có khả năng phát triển thành mô trong cơ thể.
Các bài báo của 2 tác giả này được đăng trên:
1.                  Tạp chí Cell
2.                 Tạp chí Current Biology
3.                 Tạp chí Mechanisms of Development
4.             Tạp chí Current Biology
5.                 Tạp chí Genomics
6.                 Tạp chí Neuroscience Letters
7.                 Các bài báo đăng trên ScienceDirect
-                             Adult frogs derived from the nuclei of single somatic cells
-                             Developmental Biology, 4, 1961, pp 256-273 (J. B. Gurdon)
-                             The Transplantation of Nuclei between Two Species of Xenopus
-                             Developmental Biology, 5, 1962, pp 68-83 - *J. B. Gurdon*
-                             Quantitative assessment of DNA microarrayscomparison with northern blotanalyses
-                             Genomics, 71 (1) 2001, pp 34-39 - M. Taniguchi, K. Miura, H. Iwao, *S.Yamanaka*
-                             Generation of retinal cells from mouse and human induced pluripotent stem cells
-                             Neuroscience Letters, 458 (3) 2009, pp 126-131 - Y. Hirami, F. Osakada, K.Takahashi, K. Okita, *S. Yamanaka*, H. Ikeda, N. Yoshimura, M. Takahashi*
8.                  Tạp chí Cell Press
II.                 Vật lý
               Hai nhà khoa học Serge Haroche và David Wineland đoạt giải Nobel 2012 nhờ tìm ra những phương pháp quan sát các đặc tính kỳ lạ trong thế giới lượng tử.
Các bài báo của 2 tác giả này được đăng trên:
1.                   Tạp chí Optics Communications
2.                  Tạp chí Journal of Luminescence
3.                  Tạp chí Chaos, Solitons & Fractals
4.                  Tạp chí Physics Letters A
5.                 Các bài báo đăng trên ScienceDirect
-     Strain-tunable high-Q optical microsphere resonator
-                             Optics Communications, 145, (16) 1998, pp 86-90 - V.S Ilchenko, P.SVolikov, V.L Velichansky, F Treussart, V Lefèvre-Seguin, J.-M Raimond,
*SHaroche*
- Whispering gallery mode microlaser at liquid Helium Temperature
-                             Journal of Luminescence, 7677, 1998, pp 670-673 - F. Treussart, V.S.Ilchenko, J.F. Roch, P. Domokos, J. Hare, V. Lefèvre, J.-M. Raimond,
*S. Haroche*
-                             A beam of laser-cooled lithium Rydberg atoms for precision microwave Spectroscopy
-                             Optics Communications, 101 (56) 1993, pp 342-346 - M. Weidemüller, C.Gabbanini, J. Hare, M. Gross, *S. Haroche*
-                             Superradiance triggering Spectroscopy
-                             Optics Communications, 32 (2) 1980, pp 350-354 - N.W. Carlson, D.J.Jackson, A.L. Schawlow, M. Gross, *S. Haroche*
-                             Heterodyne detection of Rydberg atom maser emission
-                             Optics Communications, 33 (1) 1980, pp 47-50 - L. Moi, C. Fabre, P. Goy, M.Gross, *S. Haroche*, P. Encrenaz, G. Beaudin, B. Lazareff
-                             Decoherence of motional superpositions of a trapped ion
-                             Chaos, Solitons & Fractals, 16 (3) 2003, pp 431-437 - C.A. Sackett, C.Monroe, *D.J. Wineland*
-                             Spectroscopy of a single Mg+ ion
-                             Physics Letters A, 82 (2) 1981, pp 75-78 - *D.J. Wineland*, Wayne M. Itano
III.    Hóa học
               Nhà khoa học Robert Lefkowitz và Brian Kobilka được trao giải Nobel 2012 nhờ vào công trình nghiên cứu về thụ thể bắt cặp với protein G.
               Các bài báo của 2 tác giả này được đăng trên:
1.                  Tạp chí Life Sciences
2.                  Tạp chí Biochimica et Biophysica Acta
3.