Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lý Vĩnh Long
Tên đề tài luận án: Hệ thống chính trị ở Việt Nam từ 1986 đến nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lý Vĩnh Long

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/03/1978                                                         

4. Nơi sinh: Đài Loan

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4427/QĐ-SĐH ngày 25/12/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các hình thức thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Hệ thống chính trị ở Việt Nam từ 1986 đến nay

8. Chuyên ngành: Chính trị học                       

9. Mã số: 62 31 20 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Quang Hưng; PGS.TS Vũ Hoàng Công

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :