Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Hoàng Hà
Tên đề tài luận án: Quản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường Trung học phổ thông Việt Nam hiện nay

>>> English

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ HOÀNG HÀ           

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18 tháng 3 năm 1970                          

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2391/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Điều chỉnh tên đề tài theo Quyết định số 293/QĐ-ĐT ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Chủ nhiệm khoa Sư phạm (nay là của Hiệu trưởng trường ĐH Giáo dục)

7. Tên đề tài luận án: Quản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường Trung học phổ thông Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                         

9. Mã số: 62140501

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:PGS.TSKH. Nguyễn Kế Hào; PGS.TS. Ngô Quang Sơn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

1) Trên cơ sở kế thừa các thành tựu lý luận, luận án đã cụ thể hóa, làm rõ hơn quan điểm về dạy học phân hóa và quản lý dạy học theo quan điểm DHPH ở trường THPT. Để QLDH theo quan điểm DHPH đạt kết quả, trong QL cần khơi dậy, phát huy nội lực tự học của người học và khơi dậy, phát huy được lòng yêu nghề, trách nhiệm với nghề nghiệp của người dạy để dạy tốt, học tốt, hình thành khả năng tự học và  học suốt đời của người học.

2)  Chỉ ra được những bất cập trong QLDH theo quan điểm DHPH ở các trường THPT hiện nay. Đồng thời phát hiện được nguyên nhân của những bất cập đó là sự hạn chế về nhận thức của CBQL, GV…đối với việc đổi mới dạy học theo quan điểm DHPH; đó là tổ bộ môn chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình và GV chưa được bồi dưỡng một cách có hệ thống về quy trình DH theo quan điểm DHPH; đó là  CSVC trường học chưa đáp ứng được yêu cầu…

3) Đề xuất được các biện pháp có tính khoa học và tính thực tiễn về QLDH theo quan điểm DHPH ở trường THPT Việt Nam hiện nay (ở cấp vi mô), góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT nói riêng và góp phần thực hiện thành công mô hình dạy học phân hóa hiện tại và trong tương lai.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Có khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Các kết quả nghiên cứu đã đạt được của Luận án có khả năng ứng dụng  trong thực tiễn đổi mới phương pháp dạy học và quản lý đổi mới phương pháp dạy học trong bối cảnh  hiện nay.

- Luận án có thể là tài liệu tham khảo phục vụ cho việc đổi mới dạy học và QLDH ở các trường THPT Việt Nam hiện nay và trong tương lai.  

Xem thêm thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :