Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Đức Đông
Tên đề tài luận án: Phương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụng

>>> English

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Đức Đông

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 28/9/1981

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3613/SĐH ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Phương pháp tối ưu đàn kiến và ứng dụng

8. Chuyên ngành: Khoa học máy tính

9. Mã số: 62 48 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Hoàng Xuân Huấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Đề xuất các quy tắc cập nhật mùi mới MLAS, SMMAS và 3-LAS. Ưu điểm của thuật toán được kiểm định bằng thực nghiệm trên các bài toán chuẩn TSP, UBQP.

- Nhờ quy tắc cập nhật mùi SMMAS, trong luận án đề xuất thuật toán ACOHAP mới giải bài toán suy diễn haplotype. Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả nổi trội so với các phương pháp RPoly, CollHaps tốt nhất hiện nay.

- Nhờ quy tắc cập nhật mùi SMMAS, trong luận án đề xuất thuật toán AcoSeeD tìm tập hạt giống tối ưu. Kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu quả nổi trội so với các phương pháp SpEED, SpEEDfast tốt nhất hiện nay.

- Ngoài ra, trong luận án cũng đưa ra lược đồ ứng dụng ACO, giải thuật di truyền để xác định tham số trong phương pháp SVM dùng để dự đoán hoạt động điều tiết gen.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Các quy tắc cập nhật mùi mới có thể được áp dụng để giải cho các bài toán tin sinh học có tính thời sự hiện nay. Hiện tại hệ ACOHAP, AcoSeeD, GASVM và ACOSVM sẽ có ích cho các nhà nghiên cứu sinh học và những người quan tâm.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :