Thông báo
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >  
Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ tại CHLB Đức

Ngày 19/8/2014, ĐHQGHN nhận được thông báo số 01/2014/TB-VGU của Trường Đại học Việt Đức về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại CHLB Đức để làm giảng viên Trường ĐH Việt Đức bằng ngân sách Nhà nước năm 2014.
Thực hiện Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 911), căn cứ nhu cầu đào tạo đội ngũ giảng viên của Trường ĐH Việt Đức (VGU) và sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1044/TB-BGDĐT ngày 19/8/2013, VGU thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ tại CHLB Đức bằng ngân sách Nhà nước năm 2014 như sau:
1. Số lượng học bổng và hình thức, thời gian đào tạo
Số lượng học bổng: 20 học bổng đi học trình độ tiến sĩ toàn thời gian tại CHLB Đức trong thời gian học quy định bởi cơ sở tiếp nhận đào tạo nhưng không quá 04 năm cho cả quá trình học tập. Dự kiến thời gian lên đường đi học vào đầu năm 2015.
2. Thời gian và hình thức tuyển sinh
2.1. Thời gian tuy