Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Bùi Thị Kim Anh
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sử dụng thực vật (dương xỉ) để xử lý ô nhiêm Asen trong đất vùng khai thác khoáng sản

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: BÙI THỊ KIM ANH   
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:     15/11/1978                                   
4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2385/SĐH, ngày 29 tháng 6 năm 2007
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu sử dụng thực vật (dương xỉ) để xử lý ô nhiêm Asen trong đất vùng khai thác khoáng sản
8. Chuyên ngành: Môi trường đất và nước             
9.Mã số: 62.85.2.05
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: GS.TS. Đặng Đình Kim
ớng dẫn phụ: PGS.TS. Lê Đức
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Lần đầu tiên, xác định được hai loài dương xỉ bản địa Pteris vittataPityrogramma  calomelanos có khả năng siêu tích lũy As.
-  Lần đầu tiên xác định được gene arsC mã hoá cho khả năng tích luỹ As của hai loài dương xỉ tuyển chọn.
- Lần đầu tiên ở Việt Nam quy trình sử dụng dương xỉ bản địa để xử lý ô nhiễm As trong đất do khai thác mỏ được xây dựng và ứng dụng tại hiện trường. Các kết quả thu được đã khẳng định được tính hiệu quả cao trong cải tạo đất ô nhiễm As của hai loài dương xỉ này.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:
Có thể ứng dụng ở các vùng đất bị ô nhiễm As.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :