Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 02 nghiên cứu sinh được đào tạo tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Ngày 22/12/2011, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 3868/QĐ-ĐT về việc Công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 02 nghiên cứu sinh được đào tạo tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã bảo vệ thành công luận án trước Hội đồng cấp Nhà nước chấm luận án tiến sĩ.
TT
Họ và tên
Năm sinh
Giới tính
Quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước
Ngày bảo vệ cấp Nhà  nước luận án TS
Ngành khoa học
Chuyên ngành
Mã số
1
 Nguyễn Tuấn Anh
1984
Nam
 2112/QĐ-ĐT ngày 26/07/2011
27/08/2011
Hóa học
Hóa lí thuyết và hóa lí
62 44 31 01
2
 Nguyễn Tuấn Anh
1963
Nam
 2109/QĐ-ĐT ngày 26/07/2011
05/09/2011
Vật lí
Vật lí vô tuyến và điện tử
62 44 03 01
 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :