Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Ban hành đề cương chi tiết các môn thi tuyển sinh sau đại học

Ngày 12/03/2012, Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành quyết định về đề cương chi tiết các môn thi tuyển sinh sau đại học bao gồm:
Môn thi cơ sở: Lí sinh học (874/QĐ-ĐT)
 

 

 VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :