Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hường
Tên đề tài luận án: Vai trò pháp luật trong việc xây dựng đạo đức cho cán bộ lãnh đạo chính trị ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG               

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/4/1976                                                              

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh số 4157/SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

    6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Vai trò pháp luật trong việc xây dựng đạo đức cho cán bộ lãnh đạo chính trị ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: CNDVBC&CNDVLS       

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thế Kiệt, TS. Lê Văn Lực

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về vai trò của pháp luật trong việc xây dựng đạo đức cho CBLĐCT ở Việt Nam hiện nay.

- Làm rõ tình hình pháp luật và thực thi pháp luật với việc xây dựng đạo đức của cán bộ lãnh đạo chính trị ở nước ta; đồng thời, đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát huy tốt vai trò của pháp luật trong việc xây dựng đạo đức cho cán bộ lãnh đạo chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :