Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS TRần Linh Quân
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN LINH QUÂN                        

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 11/06/1962                                                           

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận NCS số: 146/SĐH ngày 6/07/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

- Đề tài với tên “Xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng đào tạo cho trường đại học địa phương” theo Quyết định số 08/QĐ-ĐT ngày 20 tháng 01 năm 2006 của Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, ĐHQGHN.

- Được phép chỉnh sửa tên đề tài luận án thành “Luận cứ khoa học xây dựng mô hình đảm bảo chất lượng đào tạo cho trường cao đẳng sư phạm Việt Nam” tại Quyết định số 52/QĐ-ĐT ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, ĐHQGHN. - - Được phép chỉnh sửa tên đề tài luận án lần 2 thành “Nghiên cứu xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng” tại Quyết định số 898 ngày 29 tháng 12  năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng.

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                           

9. Mã số: 62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Vũ Ngọc Hải và PGS.TS Đặng Xuân Hải.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :