Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thanh Bình
Tên đề tài luận án: "Xây dựng sách giáo khoa điện tử tiếng Nga dành cho tự học theo chương trình trung học phổ thông tại Việt Nam"

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THANH BÌNH           

2. Giới tính: nữ

3. Ngày sinh: 25 tháng 12 năm 1972                                                      

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 713/QĐ-SĐH ngày 13 tháng 09 năm 2007

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn học tập đến 18/3/2014

7. Tên đề tài luận án: "Xây dựng sách giáo khoa điện tử tiếng Nga dành cho tự học theo chương trình trung học phổ thông tại Việt Nam" 

8. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Nga.               

9. Mã số: 62140111

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Đình Tống

 

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - VNU-ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :