Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lương Thị Thu Hường
Tên đề tài luận án: “Islamism trong bối cảnh toàn cầu hóa”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lương Thị Thu Hường       

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/07/1977                                                     

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5.Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐT, ngày 28 /10/ 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án số 1203a/QĐ-SĐH, ngày 16/9/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: “Islamism trong bối cảnh toàn cầu hóa”.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử.

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Phạm Thái Việt; 2. PGS.TS. Trần Thị Kim Oanh

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :