Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Tiến Dũng
Tên đề tài luận án: Giải hệ phương trình kích thước lớn và điều kiện xấu trên bó máy tính.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VŨ TIẾN DŨNG.               

2.Giới tính: Nam.

3. Ngày sinh: 11/3/1981.                                                           

4. Nơi sinh: Thanh Hóa.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:  5429 / SĐH ngày 30/ 10 / 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định 818 / QĐ-SĐH-TN ngày 12/8/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tư nhiên về việc điều chỉnh tên đề tài.

7. Tên đề tài luận án: Giải hệ phương trình kích thước lớn và điều kiện xấu trên bó máy tính.

8. Chuyên ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán.                        

9. Mã số:   62 46 35 01.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Phạm Kỳ Anh.        

Xem thông tin chi tiết.


 

 Vũ Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :