Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Anh Thư
Tên đề tài luận án: Đồ gốm Chămpa thiên niên kỷ I sau Công nguyên qua tư liệu một số cuộc khai quật khảo cổ học

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Thư              

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 29/6/1980                                                

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 4152/QĐ-SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có

7. Tên đề tài luận án: Đồ gốm Chămpa thiên niên kỷ I sau Công nguyên qua tư liệu một số cuộc khai quật khảo cổ học

8. Chuyên ngành: Khảo cổ học                                                 

9. Mã số: 62 22 60 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Làm rõ đặc trưng đồ gốm Chămpa giai đoạn thiên niên kỷ I sau Công nguyên trên các phương diện: Chất liệu; loại hình; hoa văn trang trí; sự tương quan giữa loại hình và hoa văn trang trí, kỹ thuật chế tạo và quy trình sản xuất...

- Xác định các giai đoạn phát triển của gốm Chămpa trong thiên niên kỷ I sau Công nguyên dựa trên diễn biến loại hình, hoa văn, kỹ thuật chế tạo...., từ đó nhận định về chức năng, niên đại và nguồn gốc ảnh hưởng đối với mỗi loại hình hiện vật.

- Nguồn gốc, mối quan hệ văn hóa giữa Chămpa với Sa Huỳnh; với các văn hóa đồng đại ở miền Bắc, miền Nam Việt Nam (văn hóa Óc Eo) và các nước khác (Trung Hoa, Ấn Độ, Đông Nam Á...) giai đoạn thiên niên kỷ I sau Công nguyên.

- Vai trò của gốm Chămpa trong đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Chămpa.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Tham khảo, vận dụng vào giảng dạy chuyên đề Văn hóa Chămpa, Gốm sứ Việt Nam cho sinh viên chuyên ngành Khảo cổ học, Bảo tàng học và Văn hóa học.

- Góp phần nâng cao hiểu biết về đồ gốm Chămpa và văn hóa Chămpa.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Các nghề thủ công truyền thống của cư dân Chămpa trong lịch sử

- Sự chuyên môn hóa trong sản xuất gốm Chămpa.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Lâm Mỹ Dung, Nguyễn Anh Thư (2009), “Cổ Lũy – Phú Thọ trong bối cảnh khảo cổ học Champa nửa đầu thiên niên kỷ I sau Công nguyên”, Khảo cổ học (1), tr.45-61.

- Lâm Mỹ Dung, Nguyễn Anh Thư (2009), “Đồ gốm những thế kỷ đầu Công nguyên ở miền Bắc, miền Trung (Champa), miền Nam (Óc Eo) Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á”, Kỷ yếu Hội nghị Văn hóa Óc Eo, Sở VHTT&DL An Giang xuất bản, tr. 123-137.

- Nguyễn Anh Thư (2012), “Đồ gốm Champa 10 thế kỷ đầu Công nguyên từ tiếp cận khảo cổ học kỹ thuật và khảo cổ học xã hội”, Khảo cổ học (1), tr.54-68.

- Nguyễn Anh Thư (2012), “Research on Champa pottery in ten centuries AD using the socio-archaeological and techno – archaeological approaches”, Cultural resource studies Seminar 2012, Working papers, Kanazawa University, Japan, pp. 40-50.

>>>>> Xem thông tin bảntiếng Anh.

 Tân lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :