Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Ngọc Kính
Tên đề tài luận án: “Quản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM)”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Ngọc Kính         

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/09/1978                                         

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3612/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: chỉnh sửa tên đề tài tại QĐ số 702/QĐ-ĐT ngày 22/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM)”

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

9. Mã số: 62140114

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Lê, PGS.TS Bùi Văn Quân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Về mặt lý luận:

- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý đào tạo đại học nói chung, quản lý đào tạo đại học theo tiếp cận TQM nói riêng đối với đào tạo cử nhân bằng kép tại các trường đại học đặc biệt là các đại học đa ngành, đa lĩnh vực.

- Cụ thể hóa nội dung và quy trình theo cách tiếp cận TQM trong quản lý đào tạo cử nhân bằng kép nhằm đào tạo một đội ngũ nhân lực chất lượng cao, phù hợp với xu thế hội nhập hiện nay.

Về mặt thực tiễn:

- Nghiên cứu phát hiện thực trạng và nguyên nhân thực trạng quản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại ĐQHGHN.

- Đề xuất một số biện pháp vận dụng một số thành tố và biểu hiện cơ bản của TQM vào quản lý đào tạo cử nhân bằng kép, đồng thời khuyến nghị với các cơ quan quản lý đào tạo về cơ chế và chính sách phù hợp để trường đại học trong ĐHQGHN có thể từng bước đưa triết lý TQM vào quản lý các chương trình đào tạo của đơn vị mình.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Ứng dụng vào công tác quản lý đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: tiếp tục nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Bùi Ngọc Kính (2014), “Đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội”, Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (342), tr.4-6.

- Bùi Ngọc Kính (2015), “Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng để quản lí chất lượng chương trình đào tạo cử nhân bằng kép tại Đại học Quốc gia Hà Nội”, Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (351), tr.6-8, tr.12.

>>>>> Xem thông tin bằng tiếng Anh.

 Lê Thủy - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   |