Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Minh Thành
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo compozit cacbon-cacbon chứa cốt sợi ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Minh Thành                 

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     22/02/1980                                                       

4. Nơi sinh: Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 4374/QĐ-ĐHKHTN-CTSV ngày 03/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu chế tạo compozit cacbon-cacbon chứa cốt sợi ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao

8. Chuyên ngành: Hoá lí thuyết và hoá lí                        

9. Mã số: 60440119

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Lê Kim Long; GS. TS Nguyễn Đức Nghĩa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Sử dụng phương pháp phân tích nhiệt vi sai để khảo sát quá trình nhiệt phân của phôi CCC ban đầu, từ đó lựa chọn được điều kiện tối ưu để chế tạo CCC.

- Nghiên cứu xác định được các yếu tố ảnh hưởng của CNT tới quá trình nhiệt phân, quá trình thấm cacbon và quá trình xử lý nhiệt CCC.

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tạo màng và lựa chọn được điều kiện tạo màng phủ ZrC chống oxi hoá ở nhiệt độ cao cho CCC.

- Đã chế tạo được CCC chứa CNT có tỷ trọng cao, có khả năng chịu sốc nhiệt, chịu xói mòn, chống ôxi hoá ở nhiệt độ cao (>2500oC) mở ra được hướng ứng dụng trong ngành kỹ thuật cao phục vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng và kinh tế quốc dân.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Có khả năng ứng dụng trong thực tiễn

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu compozit cacbon-cacbon và thử nghiệm trong điều kiện thực tế

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Van Thu Le, Cao Long Ngo, Quoc Trung Le, Trinh Tung Ngo, Duc Nghia Nguyen and Minh Thanh Vu (2013), "Surface modification and functionalization of carbon nanotube with some organic compounds", Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 4(3), pp. 1-5.

[2] Vu Minh Thanh, Dang Van Duong, Le Kim Long and Nguyen Duc Nghia (2014), "Synthesis and properties of zirconium carbide film on graphite", Tạp chí Hóa học 52(2), pp. 157-162.

[3] Vu Minh Thanh, Le Kim Long, Nguyen Duc Nghia, Le Van Thu, Dang Van Duong, Doan Tuan Anh, Pham Tuan Anh (2014), "Synthesis and properties of composites based on graphite powder, carbon fiber and carbon nanotube", The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2014), pp. 390-395.

[4] Vũ Minh Thành, Lê Kim Long, Nguyễn Đức Nghĩa, Phạm Tuấn Anh, Đoàn Tuấn Anh, Lê Văn Thụ (2015), "Ảnh hưởng của điều kiện xử lý nhiệt tới tính chất bề mặt sợi Cacbon Culon-500 và khả năng bám dính với nhựa nền Compozit", Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự 38, pp. 116-122.

[5] Vu Minh Thanh, Le Kim Long, Nguyen Duc Nghia, Pham Tuan Anh, Doan Tuan Anh, Le Van Thu (2015), "The influence of temperature - programmed decomposition treatment on microstructure and thermal properties of the graphite powder - carbon fiber - carbon nanotube - phenolic resil composite", Tạp chí Khoa học và Công nghệ 53(1A), pp. 192-198.

[6] Vu Minh Thanh, Le Kim Long, Nguyen Duc Nghia (2015), "Effect of treatment temperature on carbon fiber surface properties reinforced carbon-carbon composites", Tạp chí Khoa học và Công nghệ 53(1A), pp. 270-278.

[7] Đoàn Tuấn Anh, Ngô Minh Tiến, Phạm Tuấn Anh, Vũ Minh Thành, Lê Văn Thụ, Lê Kim Long, Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Thế Hữu (2015), "Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính chất vật liệu sử dụng làm phôi trung gian chế tạo compozit cacbon-cacbon", Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự Số Đặc san Viện Hóa học - Vật liệu, Tháng 10/2015, pp. 14-19.

[8] Vũ Minh Thành, Hồ Ngọc Minh, Nguyễn Mạnh Tường, Phạm Tuấn Anh, Đoàn Tuấn Anh, Lê Kim Long, Lê Văn Thụ, Nguyễn Đức Nghĩa (2015), "Biến tính và khảo sát ảnh hưởng của ống nano cacbon đa tường đến tính chất nhiệt của nhựa phenolformaldehit", Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự Số Đặc san Viện Hóa học - Vật liệu, Tháng 10/2015, pp. 153-160.

[9] Vũ Minh Thành, Ngô Minh Tiến, Đặng Văn Đường, Ngô Quốc Dũng, Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Kim Long (2015), "Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình xử lý nhiệt đến cấu trúc và tính chất của compozit cacbon-cacbon", Tạp chí Hóa học 53(5A), pp. 141-146.

[10] Phạm Tuấn Anh, Vũ Minh Thành, Đoàn Tuấn Anh, Lê Văn Thụ, Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Kim Long (2015), "Ảnh hưởng của quá trình thấm cacbon tới tính chất vật liệu cacbon-cacbon", Tạp chí Hóa học 53(5A), pp. 182-188.

>>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU Media
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   |