Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của Lê Thị Thu Hoài
Tên đề tài luận án: Ngữ nghĩa – ngữ dụng câu hỏi tu từ tiếng Việt

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ THỊ THU HOÀI              

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 22/06/1975                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2260/SĐH,  ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Ngữ nghĩa – ngữ dụng câu hỏi tu từ tiếng Việt.

8. Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ                               

9. Mã số: 62.22.01.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Đông; GS.TS Vũ Đức Nghiệu

 

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :