Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Hồng Hải
7. Tên đề tài luận án: “Quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN HỒNG HẢI             

2. Giới tính:  Nam

3.  Ngày sinh:  16/02/1964

4.  Nơi sinh: Tỉnh Lào Cai

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3206/QĐ-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Quản lí đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

8. Chuyên nghành: Quản lí giáo dục

9.  Mã số: 62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Quốc Bảo; GS.TS Phan Văn Kha.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :