Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thị Anh Phương
Tên đề tài luận án: “Thời gian trong Âm thanh và cuồng nộ và Absalom, Absalom! của William Faulkner”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ ANH PHƯƠNG  

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/01/1968                                           

4. Nơi sinh: Vinh Mỹ, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 210/SĐH, ngày 11 tháng 1 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định trả về cơ quan công tác số 478/QĐ-SĐH ngày 11 tháng  3 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.  

7. Tên đề tài luận án: “Thời gian trong Âm thanh và cuồng nộ và Absalom, Absalom! của William Faulkner”.

8. Chuyên ngành: Văn học Bắc Mỹ                                            

9: Mã số: 62 22 30 20

10. Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đào Duy Hiệp; PGS.TS Lê Huy Bắc

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :