Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông báo bảo vệ LATS của NCS Nguyễn Xuân Trung
Đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào thực hiện chính sách đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội  sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh:  Nguyễn Xuân Trung.

Đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng tư tưởng đó vào thực hiện chính sách đoàn kết tôn giáo ở Việt Nam hiện nay”

Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử;      

Mã số: 62 22 80 05.

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 25 tháng 05 năm 2014.

Địa điểm: Phòng 701 nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm tới dự.

 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :