Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Kim Ngọc Anh
Tên đề tài luận án:Phát triển nguồn nhân lực Phát thanh - Truyền hình Việt Nam đáp ứng yêu cầu của quá trình Hội nhập quốc tế

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: KIM NGỌC ANH

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:14/3/1975

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:4155/QĐ-SĐH, ngày 15/8/2008 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  (Không)

7. Tên đề tài luận án:Phát triển nguồn nhân lực Phát thanh - Truyền hình Việt Nam đáp ứng yêu cầu của quá trình Hội nhập quốc tế.

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                         

9. Mã số:62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Vũ Văn Hiền; TS. Tạ Đức Khánh

Xem thông tin chi tiết.

 Đặng Ngọc - VNU - UEB
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :