Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hà
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu chế tạo một số hệ nhũ tương sinh nhiệt để xử lý, ngăn ngừa lắng đọng parafin trong khai thác dầu thô ở Việt Nam”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:     Nguyễn Thị Thu Hà     

2. Giới tính:       Nữ

3. Ngày sinh:                             30/7/1979                                 

4. Nơi sinh:       Thái Bình

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 3485/QĐ-KHTN-CTSV ngày 14/9/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu chế tạo một số hệ nhũ tương sinh nhiệt để xử lý, ngăn ngừa lắng đọng parafin trong khai thác dầu thô ở Việt Nam”.

8. Chuyên ngành:   Hóa dầu                                                      

9. Mã số: 62440115

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:                       Hướng dẫn chính:         PGS.TS Hoa Hữu Thu

                                                                        Hướng dẫn phụ:            TS. Nguyễn Tấn Hoa

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 - Lần đầu tiên nghiên cứu có hệ thống một số hệ nhũ tương sinh nhiệt trên cơ sở của các phản ứng hóa học như phản ứng oxi hóa – khử, trung hòa giữa các axit – bazơ hữu cơ nhằm mục đích xử lý lắng đọng parafin trong đường ống khai thác ở các giếng khai thác gaslift ở Việt Nam;

- Đã đưa ra được các yếu tố công nghệ cần thiết cho việc sử dụng các hệ nhũ tương sinh nhiệt trong triển khai thực tế trên các giếng khai thác dầu thô ở Việt Nam. Các yếu tố này bao gồm độ bền nhũ tương để có khả năng vận chuyển và duy trì hệ nhũ từ nơi chế tạo đến nơi xử lý (24h), nhiệt độ cao nhất đạt được để hòa tan các LĐPA (>110oC); Hiệu suất xử lý LĐPA đạt được rất cao >88%;

- Đã đưa ra được đơn pha chế cho một hệ chất gồm chất hạ điểm đông đặc kết hợp với sử dụng activator để ức chế sự LĐPA với PPD là Sepaflux ES-3363 và activator là VCA-12 (60% n-butanol và 40% iso-butanol); nhiệt độ đông đặc có thể giảm xuống thấp nhất là 6oC;

- Kết hợp các cơ chế khác nhau như:

* Cơ chế hòa tan, phân tán lắng đọng parafin bằng nhiệt;

* Cơ chế hòa tan bằng dung môi;

* Cơ chế kìm hãm kết tinh các tinh thể parafin trong dầu thô, tiền chất của LĐPA, để xử lý và ngăn ngừa tái LĐPA trong cần khai thác dầu thô ở Việt Nam, trong đó có hóa phẩm activator mới lần đầu tiên được sử dụng ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Đề tài có thể áp dụng thực tiễn vào công nghiệp khai thác dầu khí trên đường ống (cần) khai thác và các vỉa, vùng cận đáy giếng khai thác gaslift ở Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

 - Đi sâu, mở rộng đề tài luận án: Áp dụng cho các giếng khai thác gaslift của các mỏ dầu ở Việt Nam.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Tấn Hoa, Nguyễn Khánh Toản, Hoa Hữu Thu (2013), “Nghiên cứu xử lý lắng đọng parafin cho một số giếng dầu được khai thác bằng bơm ép khí (gaslift) – phần I”. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 6(22), Tr. 19-22.

[2] Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Khánh Toản, Nguyễn Tấn Hoa, Hoa Hữu Thu (2013), “Nghiên cứu công nghệ loại bỏ lắng đọng parafin (LĐPA) bằng vi nhũ tương sinh nhiệt ở giếng khai thác dầu thô bằng bơm ép khí ở Việt Nam. Tạp chí Hóa học, T. 51(6ABC), Tr. 563-567.

[3] Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Tấn Hoa, Nguyễn Khánh Toản, Hoa Hữu Thu (2014), “Nghiên cứu xử lý lắng đọng parafin cho một số giếng dầu được khai thác bằng bơm ép khí (gaslift) – phần II”. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 1(23), Tr. 30-34.

[4] Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Tấn Hoa, Đỗ Quang Thịnh, Hoa Hữu Thu (2014), “Vai trò của chất hoạt động trong hệ thống Dung môi – chất giảm nhiệt độ đông đặc – chất hoạt động (DM-PPD-Act) dùng để xử lý lắng đọng parafin ở các giếng khai thác”. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, T. 30(5S), Tr. 162-169.

[5] Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Tấn Hoa, Đỗ Quang Thịnh, Hoa Hữu Thu, Trần Thị Như Mai (2014), “Nghiên cứu công nghệ loại bỏ lắng đọng paraffin (LĐPA) bằng phương pháp sử dụng chất hạ điểm đông đặc (PPDs) ở giếng khai thác dầu thô bằng bơm ép khí (gaslift) ở Việt Nam”. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, T. 30(6S), Tr. 61-68.                  

 >>>>> Xem bản thông tin tiếng Anh.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   |