Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Dung
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các hạt Hyperon lạ L, X, W với độ nhanh 1.9 < y < 4.9 sinh ra trong va chạm pp năng lượng = 7 và 8 TeV trên thí nghiệm LHCb tại CERN

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Dung

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     17/09/1987                                                       

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 4982/QĐ-ĐHKHTN ngày 27/11/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các hạt Hyperon lạ L, X, W với độ nhanh 1.9 < y < 4.9 sinh ra trong va chạm pp năng lượng  = 7 và 8 TeV trên thí nghiệm LHCb tại CERN

8. Chuyên ngành:  Vật lý nguyên tử                               

9. Mã số: 62440106

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS. TS. Nguyễn Mậu Chung

                                                            Hướng dẫn phụ: GS. TS. Trần Minh Tâm

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã phân tích số liệu trong 2 năm chạy máy của thí nghiệm LHCb với va chạm proton-proton  tại năng lượng trong hệ khối tâm  và 8 TeV tương ứng với luminosity tổng cộng 3 fb-1. NCS đã thu được 0.6 triệu hạt ứng cử Λ, 74 x 103 hạt ứng cử Ξ và 9.23 x 103 hạt ứng cử Ω. Từ số các hạt ứng cử viên thu được, luận án cũng đưa ra các tỷ số phản hyperon/hyperon và tỷ số Ω/Ξ theo hai biến đặc trưng (độ nhanh y  xung lượng ngang PT) với mục đích kiểm chứng các mô hình hiện tượng luận hadron hóa. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Các mô hình hiện tượng luận giải thích quá trình hadron hóa vẫn còn đang mâu thuẫn với nhau đặc biệt tại vùng độ nhanh cao. Do tính chất đặc thù, cho đến nay (2017), trên thế giới hiện nay chỉ duy nhất thí nghiệm LHCb có thể đo được hạt tại vùng độ nhanh 1.9 < y < 4.9 cho phép làm sáng tỏ các mâu thuẫn trên. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu các baryon L0b, Xb, Wc chứa các quark năng như quark c hoặc quark b. 

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyen Mau Chung, Nguyen Thi Dung et al. (2010), “Strange meson  and strange baryon  reconstruction in LHCb experiment”, The 7th Vietnamese National Conference on Physics, Ha Noi.

[2] Nguyen Thi Dung et al. (2012), “Measurement of the production of prompt strange baryons and determination of their production ratio in pp collisions at  = 7 TeV at LHCb”.  VNU Journal of Science, Mathematics – Physics 28, pp. 46-50.

[3] Nguyen Thi Dung et al. (2012), “Preliminary results on prompt ,  production ratio in pp collisions at  = 7 TeV”, Communication in Physics 22(1), pp. 83-99.

[4] Nguyen Mau Chung, Nguyen Thi Dung et al. (2015), “Study Pure Strange Hyperon Ω Produced in the LHC Experiment”. VNU Journal of Science, Mathematics – Physics 31(2S), pp. 11-15.

[5] Nguyen Thi Dung et al., “Study strange hyperons Ξ, Ω produced in pp collision at energy 8 TeV”, to be published in VNU Journal of Science, Mathematics - Physics

[6] Nguyen Thi Dung et al. (2017), “Hyperon Ω production in pp collisions at energy 8 TeV”, Communication in Physics 27(1), pp. 91-96. 

 Vũ Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   |