Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Hiếu
Tên đề tài luận án: Các hiệu ứng Âm - Điện - Từ trong các hệ thấp chiều

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN HIẾU                                       

2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:     13/10/1982                                                              

4. Nơi sinh:  Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 5429/SĐH ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Các hiệu ứng Âm - Điện - Từ trong các hệ thấp chiều

8. Chuyên ngành:  Vật lý lý thuyết và Vật lý toán            

9. Mã số: : 62 44 01 03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Quang Báu, PGS.TS Trần Công Phong

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Media - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :