Khoa học và Công nghệ
Trang chủ   >  Tin tức  >   Khoa học và Công nghệ  >  
Thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn Giáo dục ASEAN lần thứ II
Ngày 08/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 4789/QĐ-KHCN về việc thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn Giáo dục ASEAN lần thứ II.

Theo đó, Ban Tổ chức Diễn đàn Giáo dục ASEAN lần thứ II (The Second ASEAN Education Forum) gồm 9 thành viên, có nhiệm vụ tổ chức thành công Diễn đàn Giáo dục ASEAN lần thứ II và tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Nhiệm vụ

1

GS. TSKH. Vũ Minh Giang

Phó GĐ, ĐHQGHN

Trưởng ban

2

PGS.TS. Bùi Duy Cam

Hiệu trưởng, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Ủy viên

3

TS. Vũ Đình Giáp

Chánh Văn phòng, ĐHQGHN

Ủy viên

4

GS. TS. Nguyễn Hòa

Hiệu trưởng, Trường ĐHNN, ĐHQGHN

Ủy viên

5

PGS. TS. Vũ Đức Nghiệu

Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Thị Anh Thu

Phó Trưởng ban QHQT, ĐHQGHN

Ủy viên

7

PGS.TS Nguyễn Lân Trung

Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHNN, ĐHQGHN

Ủy viên

8

PGS. TS. Phạm Hồng Tung

Phó Trưởng ban KHCN, ĐHQGHN

Ủy viên

9

GS. TSKH Đặng Ứng Vận

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

Ủy viên

 Đại học Quốc gia Hà Nội - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :