Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Minh Tuấn
Tên đề tài luận án: Đời sống của đồng bào dân tộc Êđê trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk – những phân tích và so sánh xã hội học.

1.Họ và tên NCS: NGUYỄN MINH TUẤN                   

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 19/9/1979                                           

4. Nơi sinh: Nghệ An

5.Quyết định công nhận NCS số 4152/QĐ-SĐH ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội .

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đời sống của đồng bào dân tộc Êđê trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk – những phân tích và so sánh xã hội học. 

8. Chuyên ngành: Xã hội học                        

9. Mã số: 62.31.30.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Đặng Cảnh Khanh, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :