Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thị Hiện
Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bảo đảm quyền con người từ năm 1986 đến năm 2010

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ THỊ HIỆN    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/04/1982     

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3210/QĐ-SĐH, ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên đề tài Luận án Tiến sĩ số 249/TCT-ĐT ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Giảng viên Lý luận chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Tên đề tài luận án: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bảo đảm quyền con người từ năm 1986 đến năm 2010

8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9. Mã số:62.22.56.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Phan Xuân Sơn; TS. Đặng Dũng Chí

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :